عضویت در انجمن

براساس ماده ٦ اساسنامه انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران ، عضویت کلیه کارفرمایان واجد شرایط در انجمن آزاد است و هیچکس را نمی توان به قبول عضویت در انجمن مجبور یا از قبول عضویت در آن درصورت احراز شرایط منع کرد.

» شرایط عضویت در انجمن براساس ماده ٧ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

1. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

3. نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد

4. داشتن حداقل ۳۰ سال سن جهت اشخاص حقیقی

5. فعالیت در حرفه برگزاری و اجرای نمایشگاه های بین المللی و تخصصی

6. قبول و تعهد به اجرای اساسنامه

7. دارابودن اسناد مثبته مبنی بر ثبت و تأسیس شرکت با هدف برگزاری نمایشگاه و یا فعالیت در امر برگزاری نمایشگاه ها

8. حسن سابقه و توانایی در مدیریت نمایشگاهها به تشخیص هیئت مدیره .

9. تأیید سه نفر از اعضاء اصلی انجمن به صورت کتبی مبنی بر وجود سابقه یا تخصص در برگزاری و مدیریت نمایشگاه ها

10. التزام و تعهد به رعایت مفاد مرام نامه انجمن

  • عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی با رعایت قوانین کشوری فقط به عنوان عضو افتخاری بلامانع است.
  • هریک از اعضا که شرایط عضویت در انجمن را از دست بدهد از عضویت در انجمن مستعفی شناخته میشود ولیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.
  • تعیین ضوابط عضویت در انجمن از اختیارات مجمع عمومی بوده و هیئت مدیره طبق ظوابط مصوب مجمع عمومی ملزم به پذیرش عضویت متقاضیان می باشد. چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان تقاضای عضویت آنان از سوی هیئت مدیره مورد پذیرش قرار نگیرد یا عضویت عضوی لغو گردد ، متقاضی یا عضو می تواند اعتراض خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید و تصمیمات در این مورد قطعی و لازم الاجرا است.

» اعضا عبارتند از

عضو عادیکلیه اشخاص حقوقی فعال در زمینه برگزاری نمایشگاهها که براساس شرایط ذکر شده در همین ماده به عضویت انجمن در می آیند
عضو افتخاریکلیه اشخاص حقوقی فعال در زمینه برگزاری همایشها و جشنواره ها و یا سایر فعالان صنایع و خدمات نمایشگاهی وابسته، همچنین کلیه اشخاص حقیقی و صاحبنظران و کارشناسان ، اساتید دانشگاه و کارآفرینان که با درخواست کتبی یا به دعوت و تشخیص هیئت مدیره انجمن به عضویت پذیرفته و در جلسات مجمع (بدون حق رأی) حاضر می شوند. این دسته از اعضا می توانند نظرات خود را به صورت مشاوره در اختیار انجمن قرار دهند و مجاز به ذکر عنوان عضو افتخاری می باشند. این گروه از اعضا فقط در صورت کسب مجوز از هیات مدیره مجاز به استفاده از لوگوی انجمن هستنداعضاء افتخاری با تشخیص هیات مدیره می توانند از پرداخت حق عضویت معاف باشند


» شرایط تعلیق عضویت یا سلب عضویت از اعضا :

براساس ماده ۸ اساسنامه ، در هریک از موارد زیر عضویت اعضا دچار تعلیق شده و یا سلب می شود:

1.آراء صادره از محاکم قضایی و مراجع حل اختلاف مبنی بر تخلف عضو.

2.تغییر شغل به نحوی که مغایر ماده ٤ این اساسنامه باشد.

3.عدم پرداخت حق عضویت با توجه به ماده ۱۰ اساسنامه و به مدت حداکثر یک سال.

4.عدم رعایت مفاد اساسنامه یا مرامنامه به تشخیص هیئت مدیره با رأی مجمع عمومی.

5.هرگونه تخلف که موجب خدشه دار شدن وجهه و شخصیت حقوقی انجمن و اعضاء آن شده و احراز آن توسط هیئت مدیره یا کمیته مربوطه اثبات شود و عضو مربوطه به تذکرات هیئت مدیره در مورد این تخلف توجه نکرده باشد.

درصورت اعتراض شخص سلب عضویت شده ، موضوع در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح و رأی مجمع قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. ضمناً بازگشت مجدد شخص سلب عضویت شده با تصویب اکثریت نسبی مجمع میسر می باشد.


» مراحل عضویت در انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران

1- ارسال درخواست کتبی به آدرس انجمن

2- پیگیری تکمیل مدارک توسط دبیرخانه انجمن 

3- طرح درخواست عضویت در هیأت مدیره انجمن پس از تکمیل مدارک 

4- تصویب عضویت در هیأت مدیره انجمن

5- اعلام مصوبه عضویت به درخواست کننده توسط دبیرخانه

6- پرداخت هزینه حق عضویت و ورودیه به حساب انجمن ( 5،000،000 تومان ورودیه - 2،500،000 تومان حق عضویت سال 1397)

7- ارسال نامه عضویت و انجام مراحل صدور کارت عضویت حاوی مجوز استفاده از لوگوی انجمن


» مدارک لازم جهت عضویت در انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران

1- کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل 

2- گواهی عدم سوء پیشینه

3- اساسنامه شرکت که کار برگزاری در آن قید شده است

4- روزنامه رسمی شامل آخرین تغییرات شرکت (مشخص بودن موضوع فعالیت شرکت - سهام داران - صاحبان امضاء)

5- سوابق برگزاری

6- مجوزها و قراردادها

7- نامه درخواست عضویت

8- نامه پایبندی به اساسنامه و مرامنامه انجمن

تماس با ما

آدرس: تهران، اتوبان چمران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ایران، سالن 37، طبقه اول

تلفکس : 02122657025 - 02122653407