آخرین اطلاعیه ها

کاهش حداقل متراژ غرفه خودساز به 25 متر مربع

طبق اطلاعیه واحد غرفه آرایی نمایشگاه، حداقل متراژ لازم برای غرفه سازی، از 36 متر به 25 متر مربع کاهش پیدا کرد.